Akcie


Hlavná stránka


Aktivity:

MEF - pre všetkých
Kána - pre manželov
Mládež
Svedectvá
Akcie - archív

Združenie
Podpora


Akcie:


Archív akcií

Informácie, odkazy alebo materiály zo starých akcií.
Aktuálne informácie o aktivitách jednotlivých misií hľadajte tu:


Formačný víkend s Komunitou

Pozývame kresťanov všetkých vekových kategórií bez rozdielu stavu na formačný víkend s Komunitou Chemin Neuf, ktorý sa uskutoční v dňoch 21.-22. januára 2012 vo Formačnom stredisku SKALA vo Svite.

Formačný víkend pre mládež 14-18
Pozývame mladých kresťanov vo veku 14 -18 rokov na formačný víkend s Komunitou Chemin Neuf, ktorý sa uskutoční v dňoch 21.-22. januára 2012 v Batizovciach.

Stretnutie Kána

Pozývame Vás na stretnutie Kána pre manželov v termíne od 10. do 16. júla 2011.

Darujte svojmu manželstvu čas:
  čas znovuobjaviť zmysel manželského života,
  čas prehĺbiť jednotu Vášho manželstva,
  čas rozprávať sa o dôležitých témach,
  čas ...Stretnutie so sv. Otcom

Pozývame mládež do Madridu spolu s Komunitou Chemin Neuf na stretnutie so sv. Otcom.


Víkend MEF v Bardejove

Medzinárodné ekumenická fraternita - Net for God pozýva na otvorený víkend spoločenstva pre všetkých pod vedením Komunity Chemin Neuf v termíne od 
9-10. októbra 2010 v Chate Kamarát, Mníchovský potok pri Bardejove.

Podrobnosti a prihlášky:
Email:    netforgod @ chemin-neuf.sk
tel:        052 776 7264
mobil:    0902 209 465


09/2009 - Stretnutie s pápežom v Čechách (17-30 rokov)

Víkend pre mladých - stretnutie s Benediktom XVI. - sa uskutoční
v termíne od 26.9. do 28.9.2009. Miesto spoločenstva, modlitby, zamyslenia.

Kláštor Komunity v Tuchoměřiciach bude otvorený pre všetkých mladých, ktorí sa chcú stretnúť so Svätým Otcom v Starej Boleslavi. Pozývame na sobotnú celodennú duchovnú prípravu v spoločnej modlitbe a chvále.


12/2009 - Citový život (18-30r)

Víkend v kláštore Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřiciach. 
Hosťom bude známy spekaer Tomáš Rehák.

Termín: 5.-6.12.2009

Plagát


12/2009 - Jericho (18-30r)

Týždenná duchovná obnova pre mládež - pol dňa v tichu. Pozývame stráviť týždeň v kláštore v Tuchoměřiciach pri Prahe (ČR) v termíne od 28.12.2009 do 3.1.2010.

Plagát


2/2010 - "Zájdi na hlbinu" - povolanie pre mňa? (18-30r)

Víkend v kláštore Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřiciach. 
Termín: 6.-7.2.2010


Púť pokoja s Alžbetou Uhorskou

Komunita Chemin Neuf pozýva na spoločnú pešiu púť všetkých mladých (18-30 rokov) po stopách Alžbety Uhorskej na trase Sárospatak - Košice.  Púť začína v Sárospataku v pondelok 5. júla 2010 a končí v nedeľu 11. júla 2010 v Košiciach. Spoločný program bude obojsmerne tlmočený.
Bližšie informácie slovensky: mladez@chemin-neuf.sk, maďarsky: csomorjutka@yahoo.com.

4/2010 - Veľkonočné trojdnie (17-30r)

Príď stráviť a prežiť veľkonočné sviatky v spoločenstve mladých v kláštore Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřiciach.
Termín: 1.-4.4.2010 - začíname už na Zelený štvrtok
Prihlásenie


4/2010 - Evanjelizácia v Prahe

Ubytovanie je zabezpečené v kláštore v Tuchoměřiciach.
Termín: 26.-29.4.2010


Leto s Komunitou Chemin Neuf
Spoznajte rôzne kúty Európy (Francúzko, Čechy, Maďarsko, Poľsko, Anglicko...). Pozývame mladých na akcie rôzneho druhu - Plagát.

Púť pokoja s Alžbetou Uhorskou

Komunita Chemin Neuf pozýva na spoločnú pešiu púť všetkých mladých (18-30 rokov) po stopách Alžbety Uhorskej na trase Sárospatak - Košice.  Púť začína v Sárospataku v pondelok 5. júla 2010 a končí v nedeľu 11. júla 2010 v Košiciach. Spoločný program bude obojsmerne tlmočený.
Bližšie informácie  slovensky: mladez@chemin-neuf.sk
                           maďarskyifjusagi.misszio@gmail.com

Pozývame na záverečnú sv. omšu s pútnikmi v nedeľu 11.7.2010 o 12.00 hod.
v Dóme sv. Alžbety v KE
(sv. omša bude v maďarskom jazyku)


Stretnutie Kána

Komunita Chemin Neuf pozýva manželské páry na stretnutie Kána občerstviť svoje manželstvo.
Týždňové stretnutie sa uskutoční od 18.-24. júla 2010 v Spišskej Kapitule.

Kánu 2010 finančne podporili:


INPRO POPRAD, s.r.o.


Exodus 2010

Komunita Chemin Neuf pozýva mladých 14-18 na týždňové stretnutie v Bílej Vode.


Víkend MEF pri Bardejove

V tomto školskom-bratskom roku 2009-2010 Vám ponúkame v poradí druhý víkend Medzinárodnej ekumenickej fraternity (MEF) – Net for God (Sieť pre Boha) v spoločnosti bratov a sestier „mefáckeho„ spoločenstva pod vedením Komunity Chemin Neuf.

Srdečne Vás pozývame na víkend MEF v rekreačnom stredisku – RS IOZ OBUV Bardejov (RS Mníchovský potok pri Bardejove), v termíne od 29.05. do 30.05.2010, so začiatkom v sobotu o 9.00 hod. a koncom v nedeľu po obede.
Prihlášky a bližšie informácie na tel.: 051/7701872, e-mail: netforgod @ chemin-neuf.sk.

Family Day 2010 v Prešove


"...aby deti otcov mali, aby mali mamy"
 - s týmto heslom organizuje tento rok Fórum kresťanských inštitúcii Deň rodiny v mestách Slovenska. 
V Prešove akciu zastrešuje grécko-katolícke Metropolitné centrum pre rodinu. 
Na deň rodiny pozývame celé rodiny - program bude pre malých aj veľkých - v nedeľu 16. mája 2010 od 1300 do 
1900 
hod. na Hlavnej ulici medzi historickou budovou divadla Jonáša Záborského a Ľudovou bankou. V rámci predstavovaní rodinných spoločenstiev bude predstavená aj Kána.

Program
13:00 – 19:00 Tvorivé dielne nie len pre deti
13:00 – 15:00 Zabávajú: Bábkové divadielko, Divadlo DIK a Klauni 
15:00 – 16:00 O čom je Deň Rodiny?
(Príhovory: za mesto – p. Bača, Cirkev – arcibiskup a metropolita Ján Babjak a EÚ – p. Mikolášik)
16:00 – 19:00 Kto pracuje pre rodiny?
(4 bloky určené na prezentáciu organizácií pracujúcich v prospech rodiny. Bloky budú predelené kultúrnou vložkou)

FD vyvrcholí koncertom skupiny Peter Milenky band

Misijný týždeň v Prahe - Jarné kultúrne duchovné slávnosti

V dňoch 26.-29.4.2010 usporiadavajú Komunita Chemin NeufMisijné centrum Arcibiskupstva pražského, Evanjelická cirkev metodistická a Apoštolská cirkev (Cirkev bez hraníc) evanjelizáciu v Praze na námestí Mieru. Evanjelizácia prebieha už piaty rok a pozývame Vás ku spolupráci. Potrebujeme pomoc v rôznych oblastiach, najdôležitejšia je modlitebná podpora. Koho akcia osloví, môže pomáhať počas misijného týždňa aj osobne svojou účasťou pri zabezpečení celej akcie v rôznych službách (modlitebná stráž, divadlo, spev, technické zabezpečenie, strava, tvorivé dielne s deťmi, stráženie prebiehajúcej výstavy v kostole sv. Ľudmily, ...)
Kontakt a informácie: Pavla Strettiová
                                +420 774 241 990, mail@misie.cz, www.evangelizace.cz

Net For God v Poprade

Pozývame na stretnutie Net For God v nedeľu 18.4.2010 o 1500 hod. Stretnutie sa uskutoční na fare Evanjelickej cirkvi a.v. v Poprade-Veľkej.

Kvetný víkend s Komunitou Chemin Neuf

Na pozvanie Komisie pre mládež Gréckokatolíckej archieparchie v Prešove bude Komunita Chemin Neuf viesť „Kvetný víkend“ pre mládež od 13 rokov v Gréckokatolíckom mládežníckom centre v Juskovej Voli. Témou víkendu je slovo z evanjelia: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život“.
Program víkendu pre mladých sa začína v piatok 26. marca 2010 večer o 18:00 hod. Kvetný víkend sa končí v nedeľu 28.3.2010 o 11:00 hod. obedom. Bližšie informácie, ako aj prihlášky na víkend, sú na stránke mládežníckeho centra.

Stretnutie MEF v Poprade

Otvorené mesačné stretnutie MEF v Poprade sa bude konať 21. marca 2010 o 15:15 hod. Bližšie informácie vám rád poskytne Vlado: 0903-785720, netforgod@chemin-neuf.sk.


NET FOR GOD v Košiciach

Medzinárodná ekumenická fraternita pozýva na stretnutie NET FOR GOD v zasadačke u jezuitov na Komenského ulici 14 v Košiciach. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 29.11.2009 o 14.00hod.

Pozývame:

 • zapojiť sa do celosvetovej siete modlitieb za jednotu kresťanov
 • pozrieť si film z produkcie Komunity
 • stráviť čas pri bratskom zdieľaní a agapé

Plagát


DC podľa sv. Ignáca

Ponúkame duchovné cvičenia v tichu podľa sv. Ignáca z Loyoly v termíne od 15.11. do 22.11.2009 v Tuchoměřiciach.


Víkend MEF

Pozývame na víkend Medzinárodnej ekumenickej fraternity, ktorý sa uskutoční v termíne od 17.10. do 18.10.2009 v chate Kamarát na Mníchovskom potoku pri Bardejove.

Pozývame na víkend aj mládež - pre nich bude samostatný program. 


Stretnutie s pápežom v Čechách (17-30 rokov)

Víkend pre mladých - stretnutie s Benediktom XVI. - sa uskutoční
v termíne od 26.9. do 28.9.2009. Miesto spoločenstva, modlitby, zamyslenia.

Kláštor Komunity v Tuchoměřiciach bude otvorený pre všetkých mladých, ktorí sa chcú stretnúť so Svätým Otcom v Starej Boleslavi. Pozývame na sobotnú celodennú duchovnú prípravu v spoločnej modlitbe a chvále.


Fórum 2009 (18-30 rokov)

Poslovia nádeje - názov medzinárodného fóra  mladých 
v Hautecombe vo Francúzsku v termíne od 18.-24. júla 2009.

Podrobnosti o možnosti zúčastniť sa tejto akcie, na ktorej je zabezpečené aj tlmočenie do českého jazyka. 


Exodus 2009 (14-18 rokov)

19.-25. júla 2009 v Bielej Vode

Letné stretnutie pre dospievajúcu mládež je zamerané na všetko, čo Ťa zaujíma: vzťahy, láska, škola, kamaráti, ale i alkohol alebo drogy. Pri športe, spoločných hrách, chvíľach zamyslenia a modlitby budeme hľadať odpoveď na všetky otázky, ktorými žije dnešná mládež. To hlavné bude - vydať sa na cestu. Letné stretnutie  bude v komunitnom dome Komunity Chemin Neuf v Bielej Vode v Jesenníkoch (ČR). Podrobnosti a možnosť prihlásiť sa na Exodus 2009.


Prihlášky na Kánu

Na Stretnutie Kána pre manželov, ktoré bude v termíne od 12.7. do 18.7.2009 v Bijacovciach je možné sa prihlasovať. Podrobnosti nájdete na stránke o Káne.

Čo sme na Káne zažili


Turíce v Paríži - reportáž

O stretnutí počas Turíc referujú priami účastníci - Paríž."Last minute" - duch. cvičenia podľa sv. Ignáca

Uvoľnilo sa niekoľko miest na týždňových duchovných cvičeniach v komunitnom dome v Tuchoměřiciach. Ponúkame možnosť stráviť týždeň na duchovných cvičeniach podľa sv. Ignáca, ktoré vedie Komunita Chemin Neuf. Začiatok už túto nedeľu 28. júna 2009.
Podrobnosti a možnosť prihlásenia.


Stretnutie Net For God - pozvánka

V nedeľu 28. júna 2009 o 15.00hod., v Pastoračnom centre Jána Pavla II vo farnosti Krista Kráľa na Sekčove v Prešove, sa uskutoční stretnutie NET FOR GOD. Na stretnutie pozývame všetkých, ktorým je téma práce pre jednotu blízka a chcú spoznať, čo v tejto oblasti ponúka Komunita Chemin Neuf.

Pozývame Vás zdieľať s nami svoj čas. Na stretnutí bude projekcia 30min. filmu, ktorý pravidelne každý mesiac produkuje Komunita. Viac o Medzinárodnej ekumenickej fraternite NET FOR GOD nájdete na stránke o MEFe.


Stretnutie Net For God - pozvánka

V nedeľu 7. júna 2009 o 14.00hod., pri kaplnke jezuitov v Košiciach na Komenského ulici 14, sa uskutoční stretnutie NET FOR GOD. Na stretnutie pozývame všetkých, ktorým je téma práce pre jednotu blízka a chcú spoznať, čo v tejto oblasti ponúka Komunita Chemin Neuf.

Pozývame Vás zdieľať s nami svoj čas. Na stretnutí bude projekcia 30min. filmu, ktorý pravidelne každý mesiac produkuje Komunita. Viac o Medzinárodnej ekumenickej fraternite NET FOR GOD nájdete na stránke o MEFe.

Plagát


Turíce pre jednotu 2009 - LIVE

Živé vysielanie zo stretnutí Komunity Chemin Neuf z Paríža a Trigery.

Živé vysielanie + záznam


Turíce 2009 - Paríž

katolíci, protestanti, ortodoxní
rodiny, slobodní mladí
2500 ľudí z celej Európy sa zhromaždili, aby spolu oslavovali
vysviacku 8 nových kňazov a angažovanosť na život 40-tich bratov a sestier 
z Komunity Chemin Neuf


Prihlášky na Kánu

Na Stretnutie Kána pre manželov, ktoré bude v termíne od 12.7. do 18.7.2009 v Bijacovciach je možné sa prihlasovať. Podrobnosti nájdete na stránke o Káne.


Chcete darovať 2%?

Tento rok prvýkrát sa aj naše spoločenstvo uchádza o 2% z Vašich odvedených daní. V tomto letáku nájdete postup, ako to urobiť.Pozvánka - víkend MEF

Pozývame všetkých záujemcov a priaznivcov ekumény na stretnutie Medzinárodnej Ekumenickej Fraternity, ktoré sa uskutoční pod Tatrami v Sanatóriu Tatranská Kotlina v termíne 21.-22. februára 2009 so začiatkom o 9.00 hod. v sobotu a koncom po obede v nedeľu.

Stretnutie sa uskutoční aj s deťmi, program bude pripravený zvlášť aj pre „...násťročných“, srdečne teda pozývame na víkend okrem iných aj náš dorast. 

Pozývame všetkých, priateľov, známych aj neznámych, skrátka všetkých, čo by chceli spoznať Komunitu Chemin Neuf a prežiť s naším spoločenstvom víkend naplnený modlitbou, zaujímavým programom a bratským prežívaním spoločných chvíľ. Srdečne opäť pozývame aj naše sestry a bratov z „Kány“, ktorí ukončili 3-ročný cyklus. Téma víkendu bude v stručnosti: „Jednota v páre, rodine, cirkvi, ...“. Taktiež víkend bude zameraný na ohliadnutie za týždňom modlitieb za jednotu a pod.

Informácie o akcii, prihlasovanie a vyžiadanie podrobnejšej pozvánky na víkend možno urobiť na adrese: netforgod zavináč chemin-neuf.sk.


Stretnutie Net for God 18.1.2009

Pozývame Vás všetkých na stretnutie Net For God, ktoré sa uskutoční v rámci Týždňa za jednotu kresťanov v Prešove. 


Termín pre Kánu 2009

Nájdete na stránke o Káne


Letná Kána 2008

Naše spoločenstvo opäť ponúka možnosť dať Vášmu manželstvu čas a stráviť týždeň v júli v peknom prostredí pod Spišským hradom v Bijacovciach. Pozývame všetkých manželov!

Podrobné informácie a prihlášky nájdete na stránke o KáneNedeľa Net for God - hľadanie jednoty

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý je od 18. do 25. januára 2009, sme pripravili pre Vás program, na ktorý Vás srdečne pozývame do Prešova: 

 • v nedeľu 18.11.2008 o 15.00 hod.
 • Pastoračné centrum Jána Pavla II., Nám. Krista Kráľa 2
 • pri kostole Krista Kráľa na Sekčove v Prešove

Na nedeľné popoludnie pozývame všetkých Vás, ktorým je téma budovania a hľadania jednoty blízka. Preto ak chcete:

 • viac sa dozvedieť o aktivitách Komunity Chemin Neuf
 • zapojit sa do celosvetovej siete modlitieb za jednotu kresťanov
 • pozrieť si videoprojekciu filmu (svedectvo mučeníka pravoslávnej Cirkvi) s tematikou o jednote kresťanov
 • stráviť čas pri bratskom zdieľaní a agapé

neváhajte!Reportáže: TV Lux, Katolícke noviny


Pozvánka na víkend MEFu

Veríme, že ste si počas  sviatkov oddýchli, načerpali nových síl a tak Vám s radosťou, prvý krát v tomto roku, ponúkame malé duchovné občerstvenie v spoločnosti bratov a sestier „mefáckeho„ spoločenstva. Srdečne Vás  teda pozývame do zariadenia

(evanjelické mládežnícke centrum vo Veľkom Slavkove)
v termíne od 9.2.-10.2.2008, od 9.00 hod.


Stretnutie sa skutoční tentokrát bez detí, program bude orientovaný na hlbšiu formáciu dospelých.

Tak ako vždy, neváhajte pozvať aj Vašich priateľov a známych… skrátka tých, čo by chceli prežiť s naším spoločenstvom víkend naplnený modlitbou, zaujímavým programom a bratským prežívaním spoločných chvíľ.  

Stretnutie sa končí v nedeľu 10.2.2008 obedom. Svoju účasť na víkende oznámte prosím do 4.2.2008 telefonicky, alebo e-mailom u Heni (tel.: 052 7730218, mobil: 0915 963308, e-mail: henkak@azet.sk).
Prineste si prosím tak ako obvykle: sv. Písmo, nejaké poznámkové bloky a perá, dobrú náladu a koláčiky :o).


Nedeľa NET FOR GOD v Prešove

K programu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Prešove chce prispieť aj naše spoločenstvo. Na nedeľné popoludnie pozývame všetkých Vás, ktorým je téma budovania a hľadania jednoty blízka. Preto ak chcete:

 • viac sa dozvedieť o aktivitách Komunity Chemin Neuf
 • zapojit sa do celosvetovej siete modlitieb za jednotu kresťanov
 • pozrieť si videoprojekciu filmu (svedectvo brata Rogera z Taizé) s tematikou o jednote kresťanov
 • stráviť čas pri bratskom zdieľaní a agapé

zapíšte si do diára nasledujúce informácie:

Pastoračné centrum Jána Pavla II.
pri kostole Krista Kráľa na Sekčove v Prešove
v nedeľu 27.1.2008 o 15.00 hod.


Z nášho víkendu...

Z víkendu MEFu (pokusne) tu dávame na vypočutie prednášku dona Antona Červeňa, SDB, ktorý sa s nami podelil o svoj čas a uviedol nás do problematiky sv. omše. Prednáška bola určená pre poslucháčov od 9 do 99 rokov.

Víkend MEFu

Padajúce listy, nostalgické počasie odeté do závoja jesennej hmly a novembrom voňajúci čas „dušičiek“ nám pripomína, že sa blíži aj čas ďalšieho stretnutia nášho mefáckeho spoločenstva. Srdečne Vás teda pozývame do Tatier, do zariadenia

ŠvP Detský raj v Tatranskej Lesnej,
od 10.11.-11.11.2007,
v sobotu začiatok od 9.00 hod., koniec v nedeľu na obed


Stretnutie sa skutoční aj s deťmi, program bude opäť pripravený zvlášť aj pre „násťročných“, takžemládež - srdečne Vás pozývame na víkend!

Pozývame aj všetkých priateľov, známych a neznámych… skrátka tých, čo by chceli prežiť s naším spoločenstvom víkend naplnený modlitbou, zaujímavým programom a bratským prežívaním spoločných chvíľ.


Program víkendov na rok 2007/2008

Víkendy MEF:
29.-30.9.2007
10.-11.-11.2007
9.-10.2.2008
14.-15.6.2008

Letné týždenné stretnutie Kána:
13.-19.7.2008

Duchovné cvičenia podľa sv. Ignáca (Tuchoměřice):
25.11.-2.12.2007
29.6.-6.7.2008

Duchovné cvičenia podľa sv. Ignáca

Ignaciánske duchovné cvičenia v tichu sú ideálnym miestom pre rozlišovanie, stíšenie sa a načúvanie Božiemu hlasu. Tento rok sa konajú v Tuchoměřiciach v termíne od 25.11.-2.12.2007.

Viac informácii na sekretariat@chemin-neuf.cz.


Prvý MEF víkend 2007-2008

Milé sestry a bratia!
Tak sa opäť ozývame, koniec prázdnin je tu a septembrová vôňa dozretého ovocia nám pripomína, že prvé stretnutie MEFáckeho spoločenstva v novom školskom roku je už za pár dní. Srdečne Vás teda pozývame na Liptov, do zariadenia ŠVP Liptovská Porúbka, v termíne od 29.9.-30.9.2007.

Stretnutie sa začína v sobotu o 9.00hod. a končí v nedeľu 30.9.2007 obedom. Stretnutie sa skutoční aj s deťmi, program bude pripravený zvlášť aj pre „násťročných“, srdečne teda pozývame na víkend aj náš dorast. Pozývame všetkých, čo by chceli prežiť s naším spoločenstvom víkend naplnený modlitbou, zaujímavým programom a bratským prežívaním spoločných chvíľ.
Predbežná základná cena pobytu (ubytovanie so stravou) je
380,- Sk/dospelý/deň, 320,- Sk/1dieťa/deň. Svoju účasť na víkende oznámte prosím do 23.9.2007 telefonicky, alebo e-mailom u Ivany (tel.: 052/7767264, mobil: 0902/209465, e-mail: margetaj(zavinac)popnet.sk).

Dodo&RiaKňazské svätenie

Alain CLEYSSAC z Francúzska, člen Komunity Chemin Neuf, ktorý mnohokrát slúžil na akciách na Slovensku, prijal 23. augusta 2007 v opatstve Sablonceaux (diecéza La Rochelle) kňazské svätenie z rúk otca biskupa Xavier BARONNET, s.j., emeritného biskupa z Port-Victoria.

Komunita Chemin Neuf pozýva všetkých na primície v nedeľu 9.9.2007 o 10.30hod. v kostole sv. Víta v Tuchoměřiciach (pri Prahe).


Rozlišovací víkend 2007-2008

(podrobnosti čoskoro)

Nový školský rok budeme začínať posledný septembrový víkend piatok až nedeľa 28-30.9.2007 v Škole v prírode v Liptovskej Porúbke.


Guľášovka

(pre všetkých, čo s nami prešli kúsok spoločnej cesty alebo ich zvedavosť ťahá sa niečo dozvedieť)

Čas „gulášového“ stretnutia sa blíži a tak Vás a Vaše „detváky“ chceme srdečne pozvať na toto neformálne bratské stretnutie. Veríme, že uvítate možnosť ohliadnuť sa za ďalším rokom a súčasne s potešením stráviť celý deň v rozhovoroch s bratmi a sestrami.
Tešíme sa teda na spoločné stretnutie a posielame Vám pár info:

1. Stretneme sa na „Medvedej lúke“ pri Tatranských Matliaroch, v sobotu 9.6.2007
2. Popradčania ako prípravný tím s ďalšími ochotnými rukami a nohami, by mali začať kuchárčiť cca od 8.30 hod, ostatní v závislosti na vzdialenosti a schopnosti vstať... :O)) (do 10.00 hod.)

3. So sebou si prineste niečo na dopoludňajšie opekanie (špekáčky, slaninku alebo klobásku a k nim chlebík) a niečo na celodenné pitie, čo ľúbite (napr. sladenú vodu, pivko a pod.). Nezabudnite si priniesť taktiež misky na guláš, lyžice, nožíky a doštičky na krájanie. Potraviny (ako sú koláčiky a podobne – tie tiež môžete kľudne priniesť zo sebou).

Stretnutie Kána

”…bola v Káne Galilejskej svadba... Na svadbu pozvali aj Ježiša…” Ján 2,1-2

My, kresťanské manželské páry, katolícke i protestantské, členovia
Komunity Chemin Neuf aj Medzinárodnej ekumenickej fraternity Kána Vás pozývame, aby ste venovali týždeň Vášmu manželstvu

od 8.7 do 14.7.2007 v Bijacovciach
(pod Spišským hradom)


Urobte si čas ... ZNOVUOBJAVIŤ

zmysel života v manželskom páre, v manželstve a v rodine tým, že sa budete rozprávať o dôležitých témach, ako sú komunikácia, odpustenie, sexualita, záväzok.

Urobte si čas ... PODELIŤ SA

o radosti a o bohatstvo, ale aj o ťažkosti života vo dvojici.

Urobte si čas ... OTVORIŤ SA

pôsobeniu Boha, ktorý dnes rovnako ako včera vytvára manželský pár: „ako muža a ženu ich stvoril“.

Urobte si čas ... OSLAVOVAŤ

spoločne s ostatnými radosť z manželského páru a rodiny.

Prihlášku môžete posielať do 22.6.2007:
mail: kana@chemin-neuf.sk
tel: 055/ 63245150903 731463

Prihlášku si stiahnite tu.


Večer Kány

Predstavenie Medzinárodnej ekumenickej fraternity Kána vo Vašej farnosti môžete dohodnúť na kontaktoch email kana@chemin-neuf.sk alebo tel. 0903 731463.

Stráviť spolu čas a spoznať, čo to Kána je, Vás pozývame

do farnosti Župčany pri Prešove
v nedeľu 29. apríla 2007 o 14.00 hod.
v kostole Nanebovzatia Panny Márie


Víkend MEF

(MEF - Medzinárodná ekumenická fraternita (sieť pre Boha) - ekumenické spoločenstvo, ktorého členov spája spoločná vízia modlitieb za jednotu kresťanov)

Čas uteká - priam cvála, je to neuveriteľné, ale pred nami je posledný víkend MEFáckeho spoločenstva v tomto školskom roku. Verím, že sa po dlhšej prestávke tešíte na naše spoločné stretnutie, na možnosť vystúpiť z kolobehu bežného života a prežiť čas v Božom objatí, spolu so súrodencami zo spoločenstva :o).Srdečne Vás teda pozývame na Liptov

do zariadenia ŠVP Liptovská Porúbka
v termíne od 21.4.- 22.4.2007


Stretnutie sa skutoční aj s deťmi, po prvý krát bude pripravený program zvlášť aj pre „násťročných“, srdečne teda pozývame na víkend aj náš dorast. Prosíme Vás súčasne o modlitbu za tých, ktorí tento „pilotný“ program pripravujú.

Tak ako vždy, neváhajte pozvať aj Vašich priateľov a známych … skrátka tých, čo by chceli prežiť s naším spoločenstvom víkend naplnený modlitbou, zaujímavým programom a bratským prežívaním spoločných chvíľ.