Komunita Chemin Neuf

"Brat či sestra, pokiaľ sa angažuješ spoločne s nami, je to jedine a iba kvôli Kristovi a Evanjeliu (...)
Komunitná súdržnosť závisí teda na osobnom vzťahu každého člena s Ježišom."

(Úryvok z konštitúcii)

Komunita Chemin Neuf je katolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu. Zrodila sa z modlitbového spoločenstva v Lyone v roku 1973.

Modlitebné stretnutia

Pravidelné modlitebné stretnutia sa konajú počas školského roka v Univerzitnom pastoračnom centre na Jarkovej ulici 77 v Prešove každý utorok o 19.00 hod. okrem sviatkov a prázdnin.


Modlitebné stretnutia každý utorok

NET FOR GOD
Raz v mesiaci Vás pozývame na stretnutie pri filme z produkcie medzinárodnej siete modlitby NET FOR GOD. Filmy premietame v utorok o 19.00 hod. v UPC
Sledujte facebook
Ora et labora

Ora et labora je víkend, počas ktorého ponúkame možnosť prežívať bratský čas pri spoločnej práci v komunitnom dome v Bodrogolaszi v Maďarsku, pri spoločnej modlitbe, zdieľaní a rozhovoroch. Termíny víkendov:

  • 7. - 8.10.2017
  • 15. - 18.3.2018 (maď.)
  • 14. - 15.4.2018
  • 28.4. - 1.5.2018 (maď.)
  • 26. - 27.5.2018

Stretnutie Kána

Pozývame manželov na stretnutie Kána v júli 2018 na Spišskú Kapitulu v termíne 22.7. - 28.7.2018. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.kanapremanzelov.sk.

Modlitba za jednotu kresťanov

Pripojte sa k modlitbám za jednotu kresťanov touto jednoduchou modlitbou.

Komunita Chemin Neuf


Bankový účet

    IBAN: SK8983300000002700709351
    SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXXĊ
CCN Admin,
9. 4. 2018, 12:04