Medzinárodná ekumenická fraternita

"Ale na tvoje slovo spustím siete." (Lk 5,5)

Hlavná stránka


Aktivity:

MEF - pre všetkých
Kána - pre manželov
Mládež
Svedectvá

Združenie
Podpora
Kontakt MEF:

Email: netforgod (@)chemin-neuf.sk


Linky:

MEF v Čechách


Medzinárodná Ekumenická Fraternita (M.E.F.) - Net for God ("Sieť pre Boha") 

zhromažďuje po celom svete ľudí, ktorí chcú:

  • Budovať "civilizáciu lásky" po celom svete
  • Založiť modlitebnú sieť vo všetkých jazykoch
  • Vytvoriť novú medzinárodnú fraternitu (pri využití moderných komunikačných prostriedkov: internet, ...)
  • Pracovať pre jednotu cirkví, za mier a zmierenie medzi našimi krajinami
  • Absolvovať biblickú, ekumenickú a teologickú formáciu


MEF je prítomná vo viac ako štyridsiatich krajinách sveta.


Neviditeľný kláštor

MEF odpovedá na víziu neviditeľného kláštora opáta Paula Couturiera (francúzsky kňaz, ktorý založil týždeň modlitby za jednotu kresťanov):

"Ak každý štvrtok večer bude spomienkou Zeleného štvrtku, vytvorí stále väčšie množstvo kresťanov rôzneho vierovyznania akoby nekonečnú sieť obklopujúcu zem, ako rozsiahly, neviditeľný kláštor, kde budú všetci zapojení v Kristovej modlitbe za jednotu. Nebude to vari úsvit jednoty kresťanov nad svetom? Nie je to postoj úprimného, hlbokého, horlivého duchovného nasadenia, aký Otec očakáva k uskutočneniu viditeľnej jednoty?
Tento Neviditeľný kláštor jednoty je vytvorený zo spoločenstva duší, ktorým sa Duch svätý dal dôverne poznať, pretože sa pokúsili v pravde otvoriť Jeho plameňu a skrze neho i Jeho svetlu, bolestivému stavu rozdelenia medzi kresťanmi a v ktorých toto poznanie zrodilo trvalú bolesť, vyvolávajúcu návyk modlitby a pokánia.... Názov kláštor je skutočne vhodným, pretože to isté utrpenie, tie isté túžby, tie isté starosti, tá istá duchovná činnosť a ten istý cieľ zhromažďuje v Kristovom srdci toto množstvo ľudí zo všetkých národov... Klauzúrou nie je nič iné len prebývanie v Kristovi modliacom sa za jednotu."Víkendy MEF

Ak máte chuť, príďte spoločne s nami stráviť víkend. Budete mať príležitosť zoznámiť sa s novými ľuďmi a môžete načerpať duchovnú inšpiráciu. Na víkend MEFu je možné prísť aj s deťmi. Pre deti je zabezpečený samostatný program.