Komunita Chemin Neuf

Modlitba za jednotu kresťanov


Pane Ježišu, ktorý si sa modlil,
aby sme boli jedno,
prosíme Ťa za jednotu kresťanov,
tak ako Ty chceš
a skrze prostriedky,
ktoré Ty chceš.
Nech nám Tvoj Duch
dá prežívať utrpenie z rozdelenia,
vidieť naše hriechy
a dôverovať v nádeji,
ktorá je nad všetko očakávanie.
Amen


(Modlitba bola napísaná členmi Komunity Chemin Neuf, 
ktorí čerpali z modlitby otca Paula Couturiera)