Komunita Chemin Neuf


Ako nás podporiť?

Činnosť Komunity Chemin Neuf po finančnej stránke zabezpečuje občianske združenie Združenie Chemin Neuf.

Kontakty a číslo účtu združenia


DUCHOVNÁ PODPORA

Prosíme pri všetkých misiách o vašu modlitbu.

ÚČASŤ NA AKCIÁCH

Svojou prítomnosťou na ktorejkoľvek akcii Komunity prijímate Božie aj naše pozvanie. Všetky aktivity môžete podporiť svojou účasťou na nich, prípadne môžete pozvať vo svojom okolí svojich známych.

DAR

Svoj dar s príspevkom na činnosť združenia môžete poslať na číslo účtu Združenia s variabilným symbolom 111, prípadne osobne odovzdať na niektorej z akcií.

REKLAMA

Pre podnikateľov ponúkame Zmluvu o reklame. Je možné podporiť nás finančným alebo nefinančným príspevkom s možnosťou prezentácie svojich výrobkov alebo služieb na akciách, ktoré Komunita Chemin Neuf na Slovensku usporadúva, resp. mať svoje logo a iniciály na tlačovinách, ktoré vydávame.

DAROVANIE 2% (resp. 3%) Z VAŠICH DANÍ

Združenie Chemin Neuf je v Zozname prijímateľov 2% na rok 2019 (za zdaňovacie obdobie roka 2018) z Vašich odvedených daní. Prosíme Vás aj túto formu podpory, ktorou podporíte najmä aktivity pre mládež a letný detský tábor.

Informácie a pokyny ako postupovať pri darovaní 2%, resp. 3% nájdete na stránke Rozhodni.sk. Potrebné tlačivá stiahnete na konci stránky alebo na stránke rozhodni.sk.
Ak chcete darovať 2%, resp. 1% ako právnická osoba, pozorne si prečítajte zmeny v legislatíve a súvisiace pokyny.

Údaje potrebné pre vyplnenie Vyhlásenia:

Meno: Združenie Chemin Neuf
Sídlo: Hapákova 2277/7, 080 06 Ľubotice
Právna forma: Občianske združenie
IČO:    42081190


Pán Boh zaplať všetkým darcom!

Ċ
Sekretariát Chemin Neuf,
16. 1. 2016, 10:58