2 percentá

Darovanie 2% (resp. 3%) z vašich daní

Združenie Chemin Neuf je v Zozname prijímateľov 2% na rok 2024 (za zdaňovacie obdobie roka 2023) z Vašich odvedených daní. Prosíme Vás aj o túto formu podpory, ktorou podporíte najmä aktivity pre mládež a letný detský tábor.

Informácie a pokyny ako postupovať pri darovaní 2%, resp. 3% nájdete aj na stránke Rozhodni.sk. Potrebné tlačivá stiahnete na konci stránky alebo na stránke rozhodni.sk.

Ak chcete darovať 2%, resp. 1% ako právnická osoba, pozorne si prečítajte zmeny v legislatíve a súvisiace pokyny.


Údaje potrebné pre vyplnenie Vyhlásenia:

Zamestnanec

Poznámka: Ak zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

Poznámka: Ak fyzická osoba vykonávala v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Daňovému priznaniu.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba: