Komunita Chemin Neuf

Modlitba za jednotu kresťanov

Pane Ježišu, ktorý si sa modlil,

aby sme boli jedno,

prosíme Ťa za jednotu kresťanov,

tak ako Ty chceš

a skrze prostriedky,

ktoré Ty chceš.

Nech nám Tvoj Duch

dá prežívať utrpenie z rozdelenia,

vidieť naše hriechy

a dôverovať v nádeji,

ktorá je nad všetko očakávanie.

Amen

Modlitba bola napísaná členmi Komunity Chemin Neuf,

ktorí čerpali z modlitby otca Paula Couturiera